Observera att det är först efter att ni klickat på ”Ansök”, och en bekräftelse på sidan visas, som er ansökan registreras som inlämnad.

1

Primär kontaktadress

2

Markera minst en sport. Om föreningen är flersektionsförening, markera samtliga sporter som ansöker.


3

En allmän beskrivning av klubben, kort historik, var föreningen ligger geografiskt och annat som Ni anser är intressant.
Med andra aktiviteter menas bland annat samverkan med skola, eller fredagssport för ungdomar, cuper som anordnas.
Ex nattvandringar, drogförebyggande arbete, samverkan med organisationer såsom Friends

4

Totala medlemsavgifter
Totala Aktivitetsavgifter
Totalt Kommunalt LOK-stöd enligt resultatrapport
Totalt Statligt LOK-stöd enligt resultatrapport
Intäkter från sponsring inklusive stöd från Dunross
Intäkter från sponsring inklusive stöd från Dunross
Föreningens totala intäkter
Beskrivning av de främsta intäktsposterna.
Klubben betalar ut arvode/lön till Spelare
Klubben betalar ut arvode/lön till Ledare
Klubben betalar ut arvode/lön till Styrelseledamöter
Föreningens kostnader för plan och hallhyra
Föreningens totala utgifter
Föreningens kapital vid senaste årsbokslutet.
Detta skall överensstämma med samtliga intäkter-samtliga utgifter såsom redovisats ovan.
Ladda upp

5

Antal aktiva ungdomar

Ange antalet aktiva inom varje åldersgrupp.

6

Samarbetspartner med avseende på material såsom tröjor, bollar, klubbor och liknande
Ange namn på eventuella andra sponsorer som redan finns på tröjans framsida.

7

Ladda upp
Ladda upp
Ladda upp

8

FöreningenEkonomi

Ladda upp

Medlemmar

Kläder

Ladda upp
Ladda upp
Ladda upp